Création Permanente

Robert Filliou

1969

Mixed Media, 79 x 53 x 2 cm.
Materials: wood, playing cards, b/w photograph

Collection: Collection MUMOK, Vienna (Inv. no. B413/0).

Met de uitdrukking “kunst is wat het leven interessanter maakt dan kunst” bouwt Filliou voort op het idee van de dadaïsten aan het begin van de 20e eeuw, die stelden dat “het leven interessanter is dan kunst.” De drijvende kracht achter het werk en het denken van Filliou is de Permanente creatie. Filliou helpt bij het oprichten van verschillende centra voor permanente creatie, zoals de Poïpoïdrome en La Cédille qui Sourit, en stelt voor de historische avant-garde te vervangen door het Eternal Network, ook bekend onder de naam Fête permanente.

Events View all

Actors View all

Linked Items View all