Lange golfbreker

Danny matthys  lange golfbreker  1974 photo m hkaclinckx

Danny Matthys

1974

Fotografie, 24 x 76 cm.
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp. (Inv. no. S0320).

Danny Matthys’ oeuvre omvat uiteenlopende media zoals fotografie, installatie, video, schilderkunst, assemblage en sculptuur. In zijn werk verkent hij de omgeving die hem omringt. Hij exploreert en analyseert zijn leefruimte, in de breedste zin van het woord. Hij tast de fysieke ruimte af, bestudeert en systematiseert ze. Het blootleggen van structuren is echter belangrijker dan de esthetische kwaliteiten. Matthys wil de toeschouwer bewust maken van de complexiteit van onze perceptie. Op die manier kan je het werk zien als een geformaliseerd onderzoek naar de waarneming.

Het werk Lange golfbreker is een voorbeeld van de zoektocht van de kunstenaar naar een vorm die de tijds- en ruimtedimensies van de waarneming zichtbaar maakt. Zo is een foto bijvoorbeeld per definitie een vlakke weergave van een bevroren moment, waarbij zich het probleem van tijd en ruimte stelt. Lange golfbreker kan gelezen worden van links naar rechts, waarbij er steeds subtiele verschillen in het beeld optreden. Volgt de camera de golfbreker over een afstand af in de ruimte, of staat de camera stil en is hij getuige van het verlopen van de tijd?

Events View all

Actors View all