Ich 3

Witlatschil  michael  ich 3  1983 photo rudolf wakonigg

Michael Witlatschil

Installatie, 190 x 15 x 15 cm.
Materials: steel, mirror

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK5145_M7).

De sculpturen van Witlatschil zijn labiele monumenten die niet zozeer naar de eeuwigheid, het monumentale verwijzen als wel naar de handeling van het oprichten zelf, naar de ingehouden energie van het in evenwicht zetten. Het ‘staan’ kan men (als men dat wil) op verschillende manieren duiden. Sommigen zullen er vooral de zuivere energie, het gevecht met de zwaartekracht, het zwevende teken, in zien: het teken als weergave van een handeling. Anderen zullen naast de fysische ook de metafysische verwijzingen zien.

Zoals bijvoorbeeld de kunstenaar zelf. In termen die sterk aan Heidegger herinneren beschrijft en becommentarieert Witlatschil het proces van de installatie in semi-ergonomische tekeningen. Wat zich onder de horizonlijn bevindt, wordt aarde genoemd, wat erboven ligt wereld. Het kunstwerk is hier het in het werk stellen van de waarheid, waarbij waarheid wordt gezien als het op(en)stellen van de wereld. Men zou ook kunnen stellen dat de naakte waarheid van het werk is dat het staat, op zichzelf staat, en zo staande de ruimte openstelt. Een sculptuur van Michael Witlatschil is een teken met een netwerk vaan verwijzingen naar mens/ding, wereld/aarde, zwaartekracht/beweging en het evenwicht daartussen.

Events View all