Trashman

Olga chernyshova 70 155

Olga Chernysheva

2011

Video, 00:06:30.
Materials: projection

Collection: Courtesy of DIEHL Gallery, Berlin.

Chernysheva is altijd bijzonder alert voor mensen die om uiteenlopende redenen ‘onzichtbaar’ moeten zijn. De video Trashman (2011) portretteert een illegale vreemdeling uit Kazachstan die zich moet verlagen tot taken in de schemerzone van de dienstensector om de kost te verdienen. Deze werknemer heeft als job om in de cinemazaal, tijdens de aftiteling, een grote blauwe vuilzak open te houden en als levende ‘trashman’ alle lege popcornzakken en colaflesjes op te vangen. Zijn kalme, zelfbewuste houding doet denken aan de geïdealiseerde werknemers uit een Realistisch schilderij of de Sovjet-cinema. Toch staat in het nieuwe Rusland de modelwerker alleen, contemplatief, verschijnend vanuit een tijd en ruimte, ontwricht van een breder sociaal domein dat zich rond hem heen beweegt. 

Events View all

Actors View all