Untitled (Person Protected by ...)

Book

Olga Chernysheva

2012

Tekening, 42 x 59,5 cm, 42 x 30 cm .
Materials: 12 drawings, charcoal on paper, collage, framed

Collection: Private Collection of Irina and Maris Vitols.

Deze reeks houtskooltekeningen met bijgevoegde tekstfragmenten, getiteld Untitled (Person Protected by a Bench) (2012), toont mensen die een precair leven leiden en verplicht zijn om onder de blote hemel te slapen. Iedere ‘person’ is een illegale gastarbeider die probeert te overleven in het koude, harde Moskou. Daar deze mensen op papier niet bestaan, is er geen wettelijke instantie of systeem dat hen een hand boven het hoofd houdt. Ze zoeken zelf heil in de kleine dingen: een pijp, een boek, een muur, ... en trachten zo zichzelf te beschermen tegen een buitenwereld. Deze serie is het enige werk van Chernysheva dat de titel ‘Untitled’ draagt. Deze personen hebben geen titel, geen naam, geen identiteit en zijn enkel op te merken door hen de wereld rondom zich aandachtig observeren.

Media View all

Events View all

Actors View all