The Day The Earth Stood Still

Mv5bmjixmjaymtcxnf5bml5banbnxkftztgwodgwnjc0mje . v1  sx1857 sy927

1951

Film
Materials:

De film The Day The Earth Stood Still verhaalt hoe een ingoed buitenaards wezen onze planeet wil verbeteren. Tijdens een scene die Panamarenko is bijgebleven, wordt de uitdrukking 'barada niktoe' gebruikt. Panamarenko vindt de uitdrukking welluidend en noemt zijn V1 naar het commando. De Barada Jet wordt door Panamarenko als een van zijn sterkste ontwerpen beschouwd.

"Op een bepaald moment in de film komt er een robot tevoorschijn die langzaam voorbij schuift. Wanneer een net neer­geschoten soldaat vanop de grand die naderende robot ziet, roept hij: 'Barada Niktoe!'. Dat was het bevel voor die robot om te stoppen en de klep van zijn helm afte sluiten. 'Barada Niktoe' wil dus eigenlijk zeggen: 'Afsluiten, klep toe!'. Letterlijk dan." - Panamarenko 

(bron: Hans Willemse en Paul Morrens, in: 'Copyright Panamarenko', 2005)

Media View all

Ensembles View all

Linked Items View all