Voorstel tot totale afschaffing van het verkeersreglement in Antwerpen

Lucdeleu004 small

Luc Deleu

Prent, 1180 x 1080 mm.
Materials: ink on paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. M00187).

Voorstel tot totale afschaffing van het verkeersreglement (in Antwerpen) is een voorstel voor een nieuwe soort stad met een kleinere voetafdruk en meer aandacht voor de natuurlijke elementen.

Het voorstel gaat ook in tegen de trend  dat een stad, net, ordentelijk en veilig zou moeten zijn en dat men dit bereikt via een goed bestuur, met meer blauw op staat, met meer reglementen en controles, met meer gas-boetes enz. Een bruisende stad kan echter alleen bestaan wanneer ook zelforganisatie, chaos, sensualiteit en affectiviteit  in de publieke omgeving worden toegelaten. 

Events View all

Actors View all

Linked Items View all