Vrielynck Collectie #3: David Blair – De telephatische locatie: uit de making of van 'The Telepathic Motion Picture of The Lost Tribes'

Blair muhka 12 12 source1

Event

M HKA, Antwerpen

07 June 2013 - 08 September 2013

David Blair (°1975, Wellington) was de derde kunstenaar die het M HKA in samenwerking met curator Edwin Carels (KASK/HoGent) uitnodigde voor een interventie in de Vrielynck Collectie. De basis voor deze derde Vrielynck-interventie was The Telepathic Motion Picture of The Lost Tribes, een expansief onderzoeksproject dat ons terug flitste naar de reconstructie in Mantsjoerije van een verloren gegane filmproductie, het verdoemde epos van The Lost Tribes

Media-kunstenaar David Blair goochelde met archiefbeelden, animatie en live action om een pseudowetenschappelijke film te realiseren, waarmee hij de grenzen tussen feit en fictie, waarheid en verdichting aftastte. Dit om aan te tonen dat geschiedenis altijd een constructie is die nooit vaststaat, maar telkens verandert en nieuwe interpretaties afdwingt. Daarnaast was het project een toespeling op het effect van nostalgie op onze informatie-consumptie.

Voor deze tentoonstelling bracht Blair ook een reeks schilderijen, assemblages en korte video-animaties mee uit zijn sinds 1994 verder uitdijende archief – zij evoceerden de geschiedenis van The Lost Tribes verder. Een hypnotiserende klankband voerde de kijker mee in een delirante droom van een ontspoorde archivaris, “een oneindig universum, een filmisch pantheon vol politieke ideologieën die zich gewillig oplosten in een niet-lineaire tijdservaring.” (E. McMehen)

Items View all

Media View all

Actors View all

Ensembles View all