Textiles – Kunst en het Sociale Weefsel

5

Event

M HKA, Antwerpen

10 September 2009 - 03 January 2010

*TEXTILES Kunst en het sociale weefsel* toont kunstenaars die textiel als materiaal of textiel gerelateerde concepten gebruiken. Daarmee spelen ze in op het potentieel van dit medium om uitdrukking te geven aan complexe lagen van sociale betekenis en het politieke aan te kaarten zoals het zich manifesteert in verschijnselen als arbeid, cultuur, identiteit, protest en presentatie. Textiel zit dicht op het lichaam, maar is tegelijkertijd ook naar buiten gericht en heeft een plaats in de publieke ruimte; het heeft een link met menselijke subjectiviteit via kleding en gebaren, maar ook met het uiten van politieke ideeën via vlaggen en banners, met de bebouwde omgeving in zijn relatie met de architectuur en met de economie via productieprocessen en handelsroutes. Hoewel het zich in de rand afspeelt, houdt textiel ook verband met de kunstgeschiedenis, bijvoorbeeld in koninklijke wandtapijten, in feministische bewegingen zoals fibre art en in de modernistische esthetiek zoals ze bij textielontwerp toegepast werd. Met een conceptuele eerder dan een mediumspecifieke blik bevat deze tentoonstelling verschillende soorten werk zoals beeldhouwkunst, installatiekunst, tapijten, boeken, banners, fotografie en film. De tentoonstelling gaat zowel op het artistieke als op het economische belang in van textiel in Vlaanderen, dat teruggaat tot in de middeleeuwen, en maakt gebruik van lokale knowhow voor het produceren van een aantal nieuwe werken. Hedendaagse en historische werken uit België, Brazilië, Duitsland, India, Mali, Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tonen de internationale dimensie van zowel de tentoonstelling als van de esthetische en politieke vraagstukken die geassocieerd worden met het medium textiel.

Items View all

Media View all

Actors View all