IN SITU: Alexandre Estrela – Roda Lume

Event

M HKA, Antwerp

30 January 2016 - 08 May 2016

Alexandre Estrela is meer dan een decennium actief als voorstander van de experimentele film en video. Zijn kunstwerken – op het kruispunt van bewegend beeld, beeldhouwkunst en audio – kunnen worden omschreven als vormen die de relatie tussen onderwerp en beeldtaal onderzoeken. Estrela maakt gebruik van verschillende anekdotische en artistieke verwijzingen, en speelt zo met onze ervaring. De praktijk van Estrela kan worden omschreven als hypotheses in het domein van de perceptietheorie, terwijl zijn technische expertise hem toelaat te handelen binnen de grenzen van hoe we zien, horen en ons tot objecten verhouden. Elk werk is een nieuw onderzoek, en wanneer ze worden samengebracht als een groep, vormen ze een uniek geheel van niet-empirische experimenten.

In zijn solotentoonstelling Roda Lume (Portugees voor ‘brandend wiel’, ‘cirkel van het licht’ of ‘draaiende vlam’), toont Estrela een belangrijke selectie van recente werken, samen met een nieuw werk dat speciaal voor deze tentoonstelling werd gemaakt. De titel van de tentoonstelling is afkomstig uit het baanbrekende videogedicht Roda Lume van E.M. de Melo e Castro, dat in 1969 voor het eerst werd uitgezonden op de Portugese televisie. Samen vormen deze kunstwerken een testlocatie. De werken hebben allemaal op verschillende manieren betrekking op het idee van, en de onmogelijke zoektocht naar, de eeuwigdurende beweging. Beweging en omwenteling, zowel planetaire als door de mens veroorzaakte, vormen de gemeenschappelijke rode draad in zijn beeldtaal en zijn gebruik van technische apparaten. Estrela omschrijft zijn werken als “perceptiemotoren” – objecten die in gang worden gezet door het waarnemen ervan. Binnen deze zintuiglijke workshop resoneren beelden door middel van geluid, wordt audio gebruikt om de ruimte in kaart te brengen, en worden geluiden soms vertaald in beweging – allemaal ingrepen die lijken op verschillende vormen van artistieke synesthesie.

Alexandre Estrela woont en werkt in Lissabon. Recente solotentoonstellingen omvatten Pockets of Silence in het Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (2015-16), Vida y Costumbres de Alexander in de Galeria Pedro Alfacinha, Lissabon (2015), en Meio Concreto in het  Serralves Museum, Porto (2013). Hij organiseert een actieve reeks van screenings voor experimentele film in zijn non-profitruimte Oporto.

Je kan informatie raadplegen over de voorgaande IN SITU tentoonstelling (Otobong Nkanga - Bruises and Lustre) door op deze link te drukken.

Items View all

Media View all

Actors View all