LATT: nieuwe kunst in Antwerpen 1958-1962 #5 maar het zien zelf

Antipeinture vernissage

Event

M HKA, Antwerpen

07 December 2012 - 10 February 2013

nieuwe kunst in antwerpen was gewijd aan de kunstenaarsbeweging G58. Antwerpen 1958: naast een wereldhaven die elke dag meer groeide, lag een ingeslapen, versleten stad waar kunst en cultuur niet hoog op de agenda stonden. De ontmoeting tussen Lode Craeybeckx, burgemeester met een ruimere blik, en een groep jonge kunstenaars die dringend hun werk wilden tonen, leidde tot de oprichting van G58 Hessenhuis.

De vijf afleveringen van nieuwe kunst in antwerpen 1958-1962 evoceerden kenmerkende momenten en personages en vormden een feuilleton van gekleurde verhalen met betwistbare accenten. Aan elke aflevering werd een jonge Belgische kunstenaar gekoppeld waarvan het werk qua inhoud en vorm verwees naar wat toen nieuwe kunst was.

Het vijfde hoofdstuk zoomde in op anti-peinture, de laatste tentoonstelling van G58 en groot overzicht van de 'nieuwe tendensen'.

Met werk van Armando, Stanley Brouwn, Enrico Castellani, Maurice De Clercq, Carlos Cruz-Diez, Herman de Vries, Wybrand Ganzevoort, Vic Gentils, Hermann Goepfert, Gerhard von Graevenitz, Jan Henderikse, Jochen Hiltmann, Walter Leblanc, Julio Le Parc, Piero Manzoni, Morellet, Henk Peeters, Martial Raysse, Jan Schoonhoven en Paul Van Hoeydonck. Met een insert door Boy & Erik Stappaerts.

 

Items View all

Media View all

Actors View all