LATT: nieuwe kunst in Antwerpen 1958-1962 #4 centrum voor hedendaagse kunstuitingen

Img 2360

Event

M HKA, Antwerpen

14 September 2012 - 25 November 2012

nieuwe kunst in antwerpen was gewijd aan de kunstenaarsbeweging G58. Antwerpen 1958: naast een wereldhaven die elke dag meer groeide, lag een ingeslapen, versleten stad waar kunst en cultuur niet hoog op de agenda stonden. De ontmoeting tussen Lode Craeybeckx, burgemeester met een ruimere blik, en een groep jonge kunstenaars die dringend hun werk wilden tonen, leidde tot de oprichting van G58 Hessenhuis.

De vijf afleveringen van nieuwe kunst in antwerpen 1958-1962 evoceerden kenmerkende momenten en personages en vormden een feuilleton van gekleurde verhalen met betwistbare accenten. Aan elke aflevering werd een jonge Belgische kunstenaar gekoppeld waarvan het werk qua inhoud en vorm verwees naar wat toen nieuwe kunst was.

De vierde aflevering centrum voor hedendaagse kunstuitingen bracht een selectie van de solo- en groepstentoonstellingen uit de periode 1959-1961, en wierp een blik op de bredere werking van het Hessenhuis dat in feite was wat men nu een kunstencentrum zou noemen. Deze aflevering toonde hoe het Hessenhuis meer was – en tegelijk minder gefocust – dan de referentiemomenten waarnaar nu altijd wordt verwezen. Met een insert van hedendaags kunstenaar Nadia Naveau (°1975, Brugge). 

Nadia Naveau’s boetseertechniek en plastisch vermogen tot uitbeelding van figuren zijn onovertroffen. Toch gaat zij vrijwel altijd eclectisch te werk bij het samenstellen van haar sculpturen: soms door figuren en vormen uit verschillende werelden elkaar te laten ontmoeten (Bernini ontmoet The Simpsons), maar meestal door het toevoegen van heterogene elementen of, tijdens de eerste jaren, materialen.

Items View all

Media View all

Actors View all