Museum E!: Els Vanden Meersch – Storyboard

Elsvdmeersch

Event

WZC Immaculata, Edegem

28 January 2017 - 25 February 2017

Het M HKA en woonzorgcentrum Immaculata ontwikkelen een duurzaam samenwerkingsverband rond hedendaagse kunst. Storyboard van Els Vanden Meersch is de derde tentoonstelling binnen het kader van Museum E! en loopt van 28.01 tot 25.02.2017.

Museum E! stimuleert in en rond het woonzorgcentrum de beleving van de residenten, hun familie, de medewerkers, vrijwilligers en bezoekers door de verbeeldingskracht aan te wakkeren. Het project gaat uit van de kracht van hedendaagse kunst om mensen dichter bij elkaar te brengen en interactie te laten ontstaan. De E! van Museum E! staat daarom voor ervaren. Vanuit de brede maatschappelijke rol van het museum treedt het M HKA in deze unieke samenwerking op als veel meer dan alleen bruikleengever, door ook expertise, methodieken en zelfs personeel te delen met WZC Immaculata.

Met foto’s en installaties onderzoekt Els Vanden Meersch de manier waarop gebouwen sociale processen weerspiegelen. Storyboard vertrekt vanuit de architectuur van het woonzorgcentrum en de verhalen van bewoners. De kunstenaar fotografeert de wirwar van gangen en kamers en stelt ze opnieuw samen. Het gebouw wordt langs twee invalshoeken bekeken: het functionele, gemeenschappelijke en anonieme aspect enerzijds en het tijdelijke, mentale en persoonlijke dat het gebouw infiltreert anderzijds.

Op een maquette van een vierkante meter nemen fotomontages de vorm aan van spreads, waardoor het gebouw kan gelezen worden als een boek. In de vouwen zijn fragmenten van de denkwereld van bewoners zichtbaar. De lectuur van bewoners in al zijn verschijningsvormen is het uitgangspunt: boeken, tijdschriften, notities en alles wat tot denken aanzet. Deze flarden functioneren als fragiele bladwijzers in de plooien van het gebouw en geven de architectuur op een subtiele manier een absurde menselijkheid.

Voor het tweede luik van Storyboard brengt Vanden Meersch de beelden samen in een labyrintische film. Op de beeldenstroom monteert de kunstenaar een geluidscollage: een aaneenschakeling van korte levensverhalen van bewoners. De fragmenten grijpen voortdurend op elkaar in, waardoor de logische verhaallijn wordt onderbroken. Omdat de getuigenissen op geen enkel moment worden toegewezen aan bepaalde personen en door het grote aantal opnames is er een continue verschuiving tussen specifiek en algemeen, tussen individueel en collectief.

Storyboard is een wandeling door een kluwen van gangen en kamers. Een doolhof vormt het decor voor onbeperkte mogelijkheden verteld in een beperkt aantal verhalen. Gedachten spelen de hoofdrol.

De werken van Els Vanden Meersch gaan in dialoog met enkele sleutelwerken van Guillaume Bijl, Sergey Bratkov, Jos De Gruyter en Harald Thys, Hubert Kiecol, Gordon Matta-Clark, Ria Pacquée en Panamarenko uit de collectie van het M HKA.

Opening op 28.01.2017 van 14u. tot 17u.
WZC Immaculata, Oude Godstraat 110, 2650 Edegem

Items View all

Media View all

Actors View all