Liam Gillick & Lawrence Weiner – Een Syntaxis van Afhankelijkheid

Liam gillick and lawrence weiner a syntax of dependency 2011 photom hkaclinckx 13

Event

M HKA, Antwerpen

04 February 2011 - 29 May 2011

Lawrence Weiner: “Jij en ik kennen elkaar vrij goed. En jij en ik hebben al talloze malen het plan opgevat om samen iets te doen – en toch is het er nooit van gekomen…” Liam Gillick: “Dat vind ik nu net interessant.” Liam Gillick en Lawrence Weiner, Between Artists, 2006

Reeds meer dan twintig jaar zijn de in New York gevestigde kunstenaars Liam Gillick en Lawrence Weiner, die elk sterk uiteenlopende aspecten van de conceptuele, postconceptuele en neo-conceptuele tradities binnen de hedendaagse kunst vertegenwoordigen, met elkaar in een intense intellectuele en artistieke dialoog verwikkeld. In een van de vele gesprekken tussen beide kunstenaars die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd, merken ze echter op hoe die dialoog nog geen concrete artistieke resultaten had opgeleverd. Het M HKA nodigde beide kunstenaars uit om deze dialoog te materialiseren in de vorm van een gezamenlijk geconcipieerd tentoonstellingsproject.

Het hieruit voortvloeiende kunstwerk, dat zelf veel weg had van een reflectie over de mogelijkheden en beperkingen van artistieke samenwerking als dusdanig, reageerde direct op M HKA’s immense open tentoonstellingsruimte (ca. 1600 vierkante meter).

Het project was gebaseerd op een ‘syntactische’ synthese van Gillicks typische modernistische vormentaal en gevoel voor een esthetiek van ‘toepassing’ enerzijds en Weiners welbekende voorliefde voor taal als sculpturaal medium anderzijds. De unieke ruimtelijke kwaliteiten van Gillick en Weiners Een syntaxis van afhankelijkheid stelde de horizontaliteit van dialogisch denken resoluut boven de verticaliteit van hiërarchisch denken, en gaf zo bijna letterlijk gestalte aan onze hedendaagse opvatting van de culturele arena als een level playing field.

Items View all

Media View all

Actors View all