M HKA gaat digitaal

Met M HKA Ensembles zetten we onze eerste échte stappen in het digitale landschap. Ons doel is met behulp van nieuwe media de kunstwerken nog beter te kaderen dan we tot nu toe hebben kunnen doen.

We geven momenteel prioriteit aan smartphones en tablets, m.a.w. de in-museum-ervaring. Maar we zijn evenzeer hard aan het werk aan een veelzijdige desktop-versie. Tot het zover is vind je hier deze tussenversie.

M HKA goes digital

Embracing the possibilities of new media, M HKA is making a particular effort to share its knowledge and give art the framework it deserves.

We are currently focusing on the experience in the museum with this application for smartphones and tablets. In the future this will also lead to a versatile desktop version, which is now still in its construction phase.

Tentoonstelling: Salon de Peinture

M HKA, Antwerpen

17 January 2019 - 31 March 2019

Zaalzicht image: © M HKA

Voor wie er nog mocht aan twijfelen: de schilderkunst is springlevend. De tentoonstelling Salon de Peinture biedt in twee zalen een beeld van de huidige stand van zaken met meer dan vijftig schilderijen van Belgische kunstenaars en buitenlandse kunstenaars die in België wonen en werken.

Samenstellers Lode Geens en Liliane Dewachter streven geen volledigheid na maar willen vooral een zo breed mogelijke waaier tonen en een beeld geven van de zeer diverse praktijken die schilders er vandaag op nahouden.

Salon de Peinture toont werk van enkele inmiddels klassieke meesters als Raoul De Keyser, Roger Raveel, Marthe Wéry en Jef Verheyen, internationaal doorgebroken en gevierde schilders als Luc Tuymans, Michaël Borremans, Angel Vergara en Koen van den Broek, en boeiende Einzelgänger die een merkwaardig, eigenzinnig oeuvre hebben uitgebouwd zoals Fred Bervoets, Wout Vercammen, Walter Swennen en Philippe Vandenberg.

Er is ook veel jong(er) talent te zien: sommigen zijn al nationaal of zelfs internationaal doorgebroken, zoals Kati Heck, Kasper Bosmans en Ben Sledsens, anderen zijn spreekwoordelijk ‘jong en aanstormend’ zoals Sanam Khatibi, Anna Zacharoff, Tessa Perutz en Gijs Milius. Die laatste vier zijn respectievelijk afkomstig uit Iran, Zweden, de Verenigde Staten en Nederland maar zijn werkzaam in Brussel. Het is trouwens opvallend dat de nieuwe namen vanuit Brussel slechts mondjesmaat doordringen tot in Antwerpen, maar ook het omgekeerde is waar. Salon de Peinture biedt dus ook in dat opzicht een boeiende kennismaking.

Voorts is er plaats voor (her)ontdekkingen: het deels abstract deels figuratief werk van Ilse D’Hollander (1968-1997), die de voorbije jaren internationaal lof oogst, en het geometrisch abstracte werk van architect Alfons Hoppenbrouwers (1930-2001), aan wiens oeuvre het M HKA een aparte tentoonstelling wijdt (19.01 – 05.05.2019).

Het zegt veel over de huidige hoogconjunctuur in de Belgische schilderkunst dat het weinig moeite zou kosten om een tweede Salon de Peinture samen te stellen met vijftig andere schilders.

In de jaren 1970 en 1980 is de schilderkunst meermaals dood verklaard. Het klimaat was toen niet bepaald gunstig in de zin dat schilders weinig of geen tentoonstellingen in galeries en musea kregen. Minimalisme, arte povera, conceptuele kunst, prille videokunst, happenings en performances waren volop in zwang: het waren bij wijze van spreken Broodthaers, Beuys en Byars die de toon aangaven. Schilders werden weggehoond en beschouwd als viezeriken die met hun verf zaten te knoeien in een rommelig atelier en een totaal voorbijgestreefd burgerlijk medium beoefenden. Alles was toch inmiddels ‘gezegd’ in de schilderkunst?

Bovendien waren de mogelijkheden om tentoon te stellen toen veel beperkter dan nu: S.M.A.K. en M HKA bestonden nog niet – voorlopers als ICC in Antwerpen en Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst in Gent waren er wel – en het galeriecircuit was veel kleiner dan vandaag.

Voor alle duidelijkheid: schilders zijn wel de hele tijd blíjven schilderen al hielden ze slechts moeizaam het hoofd boven water. Inmiddels klinkt het bijna als een boutade: Luc Tuymans heeft vanaf 1988 niet alleen de schilderkunst weer op de kaart gezet maar bovendien de figuratieve schilderkunst een nieuw élan gegeven. Hij beoefende een nieuw soort ‘history painting’, werkte rond de rol van geschiedenis en geheugen, en stelde vragen over de waarheidsgetrouwheid van het (geschilderde) beeld.

Nadat die zogeheten ‘Antwerpse school’ – Luc Tuymans en generatiegenoten als Bert De Beul en Guy Van Bossche – een aantal navolgers had voortgebracht, lijkt de schilderkunst zich daarna weer helemaal ontbolsterd te hebben, zodat veel, ja bijna alles mogelijk is.

In de schilderkunst bloeien momenteel geen honderd maar duizend bloemen. In deze twee zalen ziet u neo-surrealisme, fluo-figuratie en neo-naïvisme, alles van abstractie tot figuratie, van monochroom werk tot geometrisch abstract, van pure esthetiek tot ‘bad painting’, van sociale commentaar tot ‘l’art pour l’art’. Er is aandacht voor het landschap en de mens, voor oorlog en idylle.

Oude meesters zoals Cranach, Botticelli en Van der Weyden maar evengoed comics en logo’s worden gebruikt als inspiratiebron. Je ziet hoe meesters als Walter Swennen, Fred Bervoets en Raoul De Keyser hun sporen nalaten in werk van jongere schilders.

De dichte ophanging in verschillende rijen boven elkaar verwijst naar de klassieke 18de en 19de-eeuwse ’salons’: jaarlijkse officiële tentoonstellingen die een overvloedig beeld wilden schetsen van de jongste artistieke productie. Vandaar ook de titel van deze tentoonstelling. Maar laat u niet beetnemen: de ophanging is niet lukraak gebeurd. Er zitten sprekende confrontaties of beeldrijmen in, werken die verbonden zijn door kleur of stijl, motief of thema. En hier en daar is er een hink-stap-sprong van monochromie naar geometrie.

- Eric Rinckhout

 

Met werk van: Jürgen Addiers, Nel Aerts, Magnus Andersen, Nick Andrews, Atelier Pica Pica, Anastasia Bay, Jean-Baptiste Bernadet, Fred Bervoets, Bram Bogart, Michaël Borremans, Kasper Bosmans, Jean-Marie Bytebier, Antoine Carbonne, Michiel Ceulers, Riyad Cherif Chaker, Marlies De Clerck, Raoul De Keyser, Damien De Lepeleire, Gaston De Mey, Gery De Smet, Michael Debatty, Robert Devriendt, Catharina Dhaen, Ilse D’Hollander, Alfred d’Ursel, Sacha Eckes, Justin Fitzpatrick, Jef Geys, Kees Goudzwaard, Kati Heck, Alfons Hoppenbrouwers, Sanam Khatibi, Vedran Kopljar, Serge Largot, Bert Lezy, Jacques Lizène, Werner Mannaers, Geert Marijnissen, Menno Meewis, Gijs Milius, Yola Minatchy, Maryam Najd, Otobong Nkanga, Xavier Noiret-Thomé, Cel Overberghe, Tessa Perutz, Roger Raveel, Jean Schwind, Timothy Segers, Ben Sledsens, Walter Swennen, Boy & Erik Stappaerts, Mitja Tušek, Luc Tuymans, Guy Van Bossche, Philippe Vandenberg, Koen van den Broek, Dirk Vander Eecken, Carole Vanderlinden, Jan Vanriet, Philippe Van Snick, Wout Vercammen, Angel Vergara, Jef Verheyen, Pieter Vermeersch, Ane Vester, Leen Voet, Marthe Wéry, Anna Zacharoff, Flexboj & L.A / Fred Bervoets, Hugo Claus & Jan Decleir / Vaast Colson & Dennis Tyfus

 

Salon de Peinture is gratis toegankelijk op de zesde verdieping van het museum.

Verberg deze beschrijving

Media

Ab

>

 photo m hkacc2 10 web

>

Zaalzicht

>Zaalzicht

Rogerraveel photo m hkacc

> Roger Raveel, Man in een witte ruimte, 1954. Painting.

Largot serge 1965 photom hka cc

> Serge Largot, Decoagilation d'un peassage, 1965-1966. Artist Novel.

Celoverberghe photo m hka

> Cel Overberghe, Zonder titel, 1971. Painting.

Gastondemey structurerithe hkacc

> Gaston De Mey, Structuur Rithe, 1976. Painting, acrylic paint, canvas, 133 x 177 cm.

Jacqueslizene 2019 arts birthday photo m hkacc

> Jacques Lizène, Etre son propre tube de couleur. Peinture à la manière fécale. Peinture analitique (sans y). Remake 1995. En remake 2010. [To be Your Own Paint Tube. Painting in the Fecal Style. Analitic Painting (without y). Remake 1995, as a Remake 2010], 1977-2010. Mixed Media, mixed media, canvas, 100 x 80 cm.

Snick philippe van 10 dagen 10nachten 1985 photo heirman graphics

> Philippe Van Snick, 10 dagen - 10 nachten, 1985. Poster, vinyl, canvas, cardboard, 20 x (24 x 18 cm).

Tuymans,%20luc,%20%20la%20correspondance,%201985%20photo%20m%20hkaclinckx

> Luc Tuymans, La Correspondance [The Correspondence], 1985. Painting, oil on canvas, 140 x 100 cm.

Walterswennen zondertitel 2019 arts birthday photo m hkacc

> Walter Swennen, Zonder titel (Manivelle), 1986. Painting, 94.5 x 63.5 x 5 cm.

Zondertitel1988heirmang

> Raoul De Keyser, Zonder titel [Untitled], 1988. Painting, oil on canvas, 6 x (21 x 32.5 cm).

Jefgeys balkon 2019 arts birthday photo m hkacc

> Jef Geys, Balkonmischung, 1997. Painting.

Timothysegeres benkrsnha photo m hkacc

> Timothy Segers, Ben krsnha, vriendje, 2003. Painting.

Koenvandenbroek greencrack 2019 arts birthday photo m hkacc

> Koen van den Broek, Green Crack, 2005. Painting.

Fredbervoets hellofriends 2019 art's birthday photo m hkacc

> Fred Bervoets, Hello Frie(n)ds, Come In, 2005. Painting.

Philippevandenberg zt 2019 arts birthday photo m hkacc

> Philippe Vandenberg, Z.T. (Le carousel), 2006-2007. Painting.

Wernermannaers kopfschmerz 2019 arts birthday photo m hkacc

> Werner Mannaers, Kopfschmerz, 2008. Painting.

Keesgoudzwaard shielded 2019 arts birthday photo m hka

> Kees Goudzwaard, Shielded, 2008. Painting.

Nickandrews myleftfoot photo m hkacc

> Nick Andrews, My left foot, my artists' feet, bare feet, 2011. Painting.

Otobong photo m hkacc

> Otobong Nkanga, Contained Extensions, 2011-2012. Painting.

Jeanmariebytebier oftruthofspace 2019 art's birthday photo m hkacc

> Jean-Marie Bytebier, Of truth of space / Cloud / Water III, 2011. Painting.

Yolaminatchy natureenprogresse photo m hkacc

> Yola Minatchy, Nature en progresse, 2012. Painting.

Vedrankopljar niveaubii 2019 arts birthday  photo m hkacc

> Vedran Kopljar, Niveau B II, 2014. Painting.

Vaast colson  dennis tyfus 20 print

> Vaast Colson, Dennis Tyfus, Het middelpunt van de belangstelling, 2014. Painting, oil on panel, 164.5 x 122 cm.

Boyerikstappaerts noisepainting photo m hkacc2 6

> Boy & Erik Stappaerts, Noise Painting, 2016. Painting.

Catharinadhaen photo m hkacc

> Catharina Dhaen, Zonder titel, 2016. Painting.

Anevester reconstruction 2019 arts birthday photo m hkacc

> Ane Vester, Reconstruction of a Memory including a Book, 2016. Painting.

Carolevanderlinden pliage 2019 art's birthday photo m hkacc

> Carole Vanderlinden, Pliage, 2016. Painting.

Mitjetusek bourbon 2019 arts birthday photo m hkacc

> Mitja Tušek, Bourbon, 2016. Painting.

Smallkasper bosmans legend future studies 2016 courtesy of the artist marc foxx gallery los angeles and gladstone gallery new york brussels

> Kasper Bosmans, Legend: A Temporary Futures Institute, 2016. Painting, acrylic on panel.

Jpg blanket

> Maryam Najd , Mediterranean Blanket II, 2016. Painting, oil on canvas, 50 x 40 cm.

Pietervermeersch 2019 art's birthday photo m hkacc

> Pieter Vermeersch, Untitled, 2017. Painting.

Sanamkhatibi icantwait 2019 arts birthday photo m hkacc

> Sanam Khatibi, I can’t wait till I taste your skin, 2017. Painting.

Michaelborremans lily photo m hkacc

> Michaël Borremans, Lily, 2017. Painting.

Jeanbaptistebernadette 2019 art's birthday photo m hkacc

> Jean-Baptiste Bernadet, Dernier jour, 2017. Painting.

Nel aerts thebesthelmsmen

> Nel Aerts, The Best Helmsmen Stand on Shore, 2017. Painting.

Bertlezy 2019 art's birthday photo m hkacc

> Bert Lezy, De dagelijkse Lezy op doek, 2018. Painting.

Atelierpicapica photo m hka

> Atelier Pica Pica, Petite huile poussiéreuse II, 2018. Painting.

Jurgenaddiers thepoliceman 2019 arts birthday photo m hkacc

> Jürgen Addiers, The Policeman picks me up for painting the street, 2018. Painting, 40 x 50 cm.

Leenvoet bvd 2019 art's birthday photo m hkacc

> Leen Voet, BVD#09, 2018. Painting.

Angelvergara monday 2019 art's birthday photo m hkacc

> Angel Vergara, Monday, November 5 around 9am., 2018. Painting.

Bensledsens choppedtree photo m hkacc

> Ben Sledsens, Chopped Tree, 2018. Painting.

Gijsmillius untitled 2019 arts birthday photo m hkacc

> Gijs Milius, Untitled, 2018. Painting.

Katiheck photo m hkacc

> Kati Heck, Dobbelpunkt, 2018. Painting.

Justinfitzpatrick portraitofhenribergson photo m hkacc

> Justin Fitzpatrick, Portrait of Henri Bergson, 2018. Painting.

Sachaeckes asseshereandnow 2019 arts birthday photo m hkacc

> Sacha Eckes, Asses Here and Now, 2018. Painting.

Michaeldebatty disagreement 2019 arts birthday photo m hkacc

> Michael Debatty, Disagreement, 2018. Painting.

Damiendelepereire operamaxima 2019 arts birthday photo m hkacc

> Damien De Lepeleire, Opera Maxima, 2018. Painting.

Marliesdeclerck howwaterbehaves 2019 arts birthday photo m hkacc

> Marlies De Clerck, How water behaves in weightlessness, 2018. Painting.

Antoinecarbonne dontbortherme 2019 arts birthday photo m hkacc

> Antoine Carbonne, Don't bother me, 2018. Painting.

Magnusanderson 2019 art's birthday photo m hkacc

> Magnus Andersen, In House Orphan Award !!!, 2018. Painting.

Flexbojla 2019 arts birthday photo m hkacc 11

> Flexboj & L.A., Zonder titel, 2018. Painting.

Dirkvandereecken berlou photo m hka

> Dirk Vander Eecken, Berlou, 2019. Painting.

Gery de smet photo m hkacc

> Gery De Smet, Pelaumen Abzugeben, 2019. Painting.

Michielceulers polter photo m hkacc

> Michiel Ceulers, Polter Gheist (tv screen), 2019. Painting.

Geen foto

> Callewaert Vanlangendonck Gallery, Jef Verheyen, 141 Untitled. Painting, matt lacquer on fibreboard, 40 x 40 cm.

Jeanschwind art photo m hka

> Jean Schwind, ART. Painting.

Mennomeewis photo m hkacc

> Menno Meewis, Zonder titel. Painting.

Annazacharoff wohn 2019 arts birthday photo m hkacc

> Anna Zacharoff, Wohngemeinschaft. Painting.

Marthewery photo m hkacc

> Marthe Wéry, Untitled (jaune/ocre). Painting.

Alfreddursel photo m hkacc

> Alfred d'Ursel, Untitled. Painting.

Vercammen wout gebod zero sd collection m hkaphoto cc

> Wout Vercammen, Gebod Zero. Painting, acrylic on canvas, 100 x 100 cm.