Jimmie Durham - Der Verführer und der Steinerne Gast [The Libertine and the Stone Guest]

Jd inv 1996 3a%20copy

Event

Wittgenstein House, Vienna

03 March 1996 - 30 April 1996

'Ulli Lindmayr nodigde me uit om iets te doen in het huis dat Wittgenstein voor zijn zus in Wenen had ontworpen en gebouwd. Als architect was Wittgenstein een leerling van Adolf Loos, alleen strenger natuurlijk. Het huis is prachtig, elk detail is zo gecontroleerd dat het de indruk geeft van een dronken man die doet alsof hij nuchter is. Een gek huis dat doet alsof het niet gek is.

Het leek een perfecte plek om de aanval op architectuur voort te zetten die ik aanving met de tentoonstelling bij Galerie Micheline Szwajcer. Er was een klein boekje, dat alleen in het Duits verscheen, dat ik zag als een onderdeel van het project. Ik had in 1989 iets dergelijks gedaan op een tentoonstelling in Exit Art in New York, met een boek als onderdeel van de tentoonstelling.' [Volledige Engelse tekst hier]

Items View all

Media View all

Actors View all