Joseph Beuys – Groeten van de Euraziaat

Image00004

Event

M HKA, Antwerpen

13 October 2017 - 21 January 2018

De tentoonstelling Joseph Beuys – Groeten van de Euraziaat onderzoekt zowel de activiteiten van Beuys in Antwerpen in de jaren zestig en zeventig, als zijn relevantie voor een nieuwe generatie.

Joseph Beuys was in de jaren zestig en zeventig actief in Antwerpen via zijn connectie met de Wide White Space Gallery, voor wie hij een belangrijke referentie was. Hier werd – naast zijn vele tentoonstellingen – op 9 februari 1968 Eurasienstab (Eurazische Staf) gepresenteerd, een performance in samenwerking met Henning Christiansen. In de huidige tentoonstelling wordt Beuys in de eerste plaats beschouwd als een kunstenaar die niet alleen actief was in Antwerpen (waar hij andere sleutelfiguren uit de naoorlogse avant-garde ontmoette, zoals Marcel Broodthaers en Panamarenko), maar ook in België een sterke invloed had, en vaak op wijzen die grotendeels vergeten zijn.

De tentoonstelling benadert Beuys als een figuur die kunst maakte op een manier die in strijd was met de logica en hegemonie van het modernisme. Hij was in zekere zin de belichaming van het anti-modernisme. Op basis van zijn Eurasienstab-performance onderzoekt de tentoonstelling hoe Beuys' gebruik van het begrip 'Eurazië' deel uitmaakte van zijn anti-modernistische houding die de grootverhalen van 'het Westen' achter zich liet en een visie van verbinding met het 'Oosten' ontwikkelde, die uiteindelijk dergelijke tegenstellingen wist op te heffen. Het was een visie die meer afgestemd was op culturele diepte, mystiek en de natuur. Dit werd weerspiegeld in zijn politieke betrokkenheid, met een benadering tot de politiek die uitging gaf van een geloof in discursiviteit, latente energie en directe actie.

Joseph Beuys – Groeten van de Euraziaat toont veel belangrijke werken van Beuys, waaronder een aantal installaties die verband houden met belangrijke acties, waaronder Eurasienstab (Eurazische Staf) (1968), en Honigpumpe am Arbeitsplatz (Honingpomp in de Werkplaats) (1977) dat hij activeerde tijdens Documenta 6 in 1977 en zijn idee van 'sociaal beeldhouwwerk' illustreert. De tentoonstelling belicht ook de lang vergeten activiteiten van de Antwerp Free International University, die door Beuys en lokale kunstenaars in de vroege jaren tachtig werd opgericht. Het is de eerste grote tentoonstelling van werken van Joseph Beuys in België sinds de jaren tachtig.

De tentoonstelling wordt gecureerd door Nav Haq, Senior Curator van het M HKA.

De tentoonstelling is de eerste in een serie monografische tentoonstellingen van het M HKA rond sleutelfiguren van de naoorlogse avant-garde die actief waren in Antwerpen, en die de stad situeren binnen een netwerk van scènes in de dichte Benelux- en Rijnlandregio's. De volgende tentoonstellingen in 2018 en 2019 zullen zich richten op respectievelijk Marcel Broodthaers en James Lee Byars.

Items View all

Media View all

Actors View all

Ensembles View all