Collectiepresentatie XIII: LUZ (interventie en samenstelling door Carla Arocha) – Winter 2005-06

Event

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), Antwerpen

25 November 2005 - 12 November 2006

M HKA nodigde de in Venezuela geboren en in Antwerpen wonende kunstenares Carla Arocha uit voor een interventie in de collectie. Licht en lichteffecten als kleur, spiegeling en transparantie vervullen een centrale rol in haar werk. Niet verwonderlijk dus dat ze deze dertiende collectiepresentatie met de titel LUZ - Spaans voor Licht - bedacht. Naast - speciaal voor deze gelegenheid gecreëerd - eigen werk, dat opgesteld werd in directe dialoog met werken uit de collectie, stelde ze ook de rest van de presentatie samen.

Deze winter nodigt het M HKA de in Venezuela geboren en in Antwerpen wonende kunstenares Carla Arocha uit voor een interventie in de collectie. Licht en lichteffecten als kleur, spiegeling en transparantie vervullen een centrale rol in haar werk. Niet verwonderlijk dus dat ze deze dertiende collectiepresentatie met de titel LUZ - Spaans voor licht- bedacht.

Arocha’s wetenschappelijke vorming als biologe is in zekere zin bepalend voor haar onderzoeksmatige benadering van het ‘probleem’ van de zintuiglijke perceptie: trompe l’oeuil-technieken en een systematische verkenning van de grens tussen wat zichtbaar is en onzichtbaar, waarneembaar (en dus ook ‘waar’) en onwaarneembaar, vormen allebei pijlers van haar schilderkunstige praktijk – ‘schilderkunst’ is altijd waar het haar in laatste instantie om te doen is. 

Haar schatplichtigheid aan een ‘Latijnse’ artistieke traditie – die in Venezuela overigens heel sterk vertegenwoordigd was – manifesteert zich dan weer in haar fascinatie voor de elegantie van het optische effect. 

Een derde belangrijke pijler vormt de modernistische traditie van design (mode, grafische vormgeving, ‘interieur’) als exemplarisch bruggenhoofd tussen kunst en het leven van alledag, een traditie waarin consciëntieuze aandacht voor en diep respect voor de vorm onmogelijk kan worden losgedacht van haar ‘utopische’ inhouden. 

Arocha’s interventie in de M HKA-collectie bestaat uit vijf afzonderlijke onderdelen: twee schilderijen en één ensemble van negen airbrush-schilderingen op papier, één ‘lichtsculptuur’, en één site-specifieke, ruimtelijke ingreep waarbij de kunstenares door middel van de museale architectuur een directe dialoog met een door haar geselecteerd aantal kunstwerken uit de M HKA-verzameling aanknoopt.
Met werk van: Carla Arocha, Jaochim Bandau, Guillaume Bijl, Dirk Braeckman, Sergei Bratkov, Paul Casaer, Bert De Beul, Raoul de Keyser, Adriaan De Regt, Jan Fabre, Douglas Gordon, Rodney Graham, Ivan Kožariæ, Bernd Lohaus, Danny Matthys, Antonio Muntadas, Cady Noland, Ria Pacquée, Michelangelo Pisttoletto, Wilhelm Sasnal, Althea Thauberger, Luc Tuymans, Pilippe Van Snick, Jan Vercruysse, Ian Wallace en Marthe Wéry.

Items View all

Media View all

Actors View all