Museum in beweging - Shilpa Gupta

Shilpa gupta mukha thereisnoborder patv

Event

M HKA, Antwerp

Shilpa Gupta

Shilpa Gupta heeft een scherp inzicht in politiek, psychologie, gedrag en taal, met een bijzonder bewustzijn van hun medeplichtigheid in het creëren van angst. Ze maakt kunstwerken met een uitgesproken poëzie die reflecteren over thema’s zoals menselijke relaties, verlangen, conflicten, veiligheid, technologie, grenzen en censuur. Haar werk is veelzijdig en vaak participatief, waarbij ze media inzet als beeldhouwkunst, installatie, tekst en fotografie. Gupta is een van de gevestigde kunstenaars van de hedendaagse kunstscène in Mumbai, die sinds de jaren 1990 opkwam met een generatie kunstenaars die zich internationaal wist te profileren. Vanaf het begin werd haar werk gekenmerkt door zijn experimentele karakter, in tegenstelling tot de traditionele praktijken – zoals schilderen – die in India nog steeds gebruikelijk zijn. Hoewel haar werken zouden kunnen worden geïnterpreteerd als verwijzend naar de sociale of politieke situatie van specifieke culturele of nationale contexten, houdt Gupta deze resoluut open, zodat hun thema’s verschillend kunnen worden geïnterpreteerd, waar en wanneer ze ook worden tentoongesteld.

In 2014 nam Gupta deel aan de tentoonstelling Don’t You Know Who I Am – Kunst na Identiteitspolitiek, een belangrijke onderzoekstentoonstelling in het M HKA, die een nieuwe lezing van hedendaagse kunst definieerde en waarbij vragen over menselijke diversiteit in relatie tot nieuwe esthetische en filosofische dimensies werden beschouwd. Haar allereerste overzichtstentoonstelling Vandaag zal eindigen vond plaats in het M HKA in 2021.

Items View all

Actors View all