Museum in beweging - Andrea Fraser

Fraser  andrea  may i help you  1991

Event

M HKA, Antwerp

16 September 2022 - 08 January 2023

Andrea Fraser

Sinds de jaren tachtig is Andrea Fraser bekend geworden met performances die sociale en culturele structuren met humor en begeestering in vraag stellen, en die aansluiten bij feminisme en institutionele kritiek. Haar video- en performancewerken worden vaak geassocieerd met onderzoek naar kunstinstellingen en de productie en consumptie van kunst, terwijl haar performances sinds het begin van de jaren 2000 een verschuiving laten zien in de richting van het analyseren van het kruispunt tussen socio-politieke en psychologische structuren die individuele- en groepsidentiteit genereren.

Andrea Fraser was voor het eerst in het M HKA te zien in 1993, met de presentatie van On taking a normal situation... , een reeks van tien affiches die werden gerealiseerd naar aanleiding van een tentoonstelling voor Antwerpen 93, Culturele Hoofdstad van Europa. Met de officiële affiches van het evenement als uitgangspunt stelde zij de kunst en haar functie in de maatschappij ter discussie door de taal en de visuele identiteit van de campagne te bewerken. Naar aanleiding hiervan werden verschillende van haar werken aangekocht voor de museumcollectie. Samen vertegenwoordigen ze verschillende segmenten van het kunstveld (de instelling, de galerie, de verzamelaar en de kunstenaar) en verschillende genres van bemiddeling en woordvoering zoals die door de kunstenaar in de loop der jaren in haar oeuvre consequent zijn behandeld. Het M HKA nodigde Andrea Fraser onlangs uit om haar nieuwste videoperformances, die de complexe dynamiek en het potentieel van kleine groepsgesprekken verkennen, voor te stellen.

Items View all

Actors View all