M HKA gaat digitaal

Met M HKA Ensembles zetten we onze eerste échte stappen in het digitale landschap. Ons doel is met behulp van nieuwe media de kunstwerken nog beter te kaderen dan we tot nu toe hebben kunnen doen.

We geven momenteel prioriteit aan smartphones en tablets, m.a.w. de in-museum-ervaring. Maar we zijn evenzeer hard aan het werk aan een veelzijdige desktop-versie. Tot het zover is vind je hier deze tussenversie.

M HKA goes digital

Embracing the possibilities of new media, M HKA is making a particular effort to share its knowledge and give art the framework it deserves.

We are currently focusing on the experience in the museum with this application for smartphones and tablets. In the future this will also lead to a versatile desktop version, which is now still in its construction phase.

Ensemble: Visuele Poëzie [Visual Poetry]

De vree  paul  revolutie  1968 ©image: M HKA

De overstap van een literair-lineaire naar een visueel-ruimtelijke kunstuiting werd De Vree ingegeven door zijn zoeken zich in de maatschappij te integreren, en een grotere directheid en verstaanbaarheid in zijn gedichten na te streven. Deze zoektocht had hem reeds naar de semantische, sonore, en grafisch-picturale mogelijkheden van de taal geleid. Hij beschouwde het visuele beeld als krachtiger, directer en duidelijker dan de geschreven taal. Ook zijn streven naar de essentie was hierdoor ingegeven. De visuele poëzie van De Vree is de ‘verbeelding’ van directe, eenvoudige woorden. In het verbeelden van woorden gaat De Vree in zijn poëzie de nadruk leggen op het uitwerken van het figuratieve element. Nochtans zal het woord niet worden opgegeven ten voordele van niet taalkundige middelen. Door woordmontages en demontages, door de visueel-grafische spreiding van het woord op het tekstvlak, worden visuele beelden geconstrueerd waarin de woordklank tegenover het woordbeeld een ondergeschikte rol speelt. Het visuele element in deze poëzie dient bij de kijker associaties en een esthetische waardering op te wekken. Hij maakt daarvoor gebruik van de ideografische mogelijkheden van de typemachine. Voor De Vree bleef het inzetten van niet taalkundige elementen veelal beperkt tot het gebruik van lijnen en zwarte vlakken, waarbij de verhouding tussen figuur en tekst semantisch en semiotisch convergeren, zowel door contrastwerking als door tautologie. De visuele poëzie van De Vree werd in internationale tentoonstellingen opgenomen, waardoor hij zijn werken aan de hand van een fotografisch procedé liet uitvergroten op doek.

Verberg deze beschrijving

Werken

Vree,%200073%20paul,%20de,%20%20explositieven,%201966

>Paul De Vree, Explositieven, 1966-1979.Print, ink, paper, 1220 x 430 mm.

Fuga

>Paul De Vree, Fuga in R, 1967-2002.Print, ink, canvas, 98 x 98 cm.

De vree  paul  revolutie  1968

>Paul De Vree, Verbaal Gelaat, 1969.Print, ink, paper, 6 x (450 x 450 mm).

Eerotic

>Paul De Vree, Eeroo-tic, 1971-2002.Print, ink, canvas, 98 x 80 cm.

Vree,%200082%20paul,%20de,%20ik%20vlinder

>Paul De Vree, Ik vlinder, 1971-1981.Print, ink, paper, 45 x 45 cm.

Vree,%200051%20paul,de,%20%20maskers,%201972 2002%20foto%20a4a%20vzw

>Paul De Vree, Maskers, 1972.Print, photo emulsion, canvas, 12 x (98 x 98 cm).