The Helicopter as a Potential Winner

Pepto3 47

Ensemble

"Als ge altijd nieuwsgierig zijt, komt ineens het zuivere idee…" - Panamarenko

In de publicatie The Helicopter as a Potential Winner beschrijft Panamarenko in tekst en beeld de aerodynamische berekeningen, de bouw en de keuze van materialen waarmee een mensenkracht-helikopter zou moeten worden uitgevoerd. De helikopter wordt aangedreven met handen en voeten, en het totale gewicht (inclusief een piloot van 60 kg) mag niet meer zijn dan 71 kg. Het probleem bestaat er vooral in om met een minimum aan gewicht een zo groot mogelijke stijgkracht en een zo manoeuvreerbaar mogelijk toestel te bereiken. Deze problemen zijn volgens Panamarenko echter niet onoverkomelijk, want een helikopter is een eenvoudig tuig dat geen groot vleugeloppervlak nodig heeft, en dat bovendien vrij snel gebouwd kan worden op een kleine plek, waar het ook getest kan worden zonder de noodzaak van een luchthaven of ladingsbaan. 

Items View all

Actors View all