ESSAYS, INTERVIEWS & REVIEWS

Boeken met teksten ht

Ensemble

Op deze pagina vindt u links naar 650 door Hans Theys geschreven teksten over kunst. Deze teksten kunnen onderverdeeld worden in drie groepen. 

Tussen 1986 en 1991 schreef hij niet over de werken zelf, omdat hij besefte dat hij ze nog niet kon zien.

In 1992 begon hij werken van Panamarenko te beschrijven, in 1995 werken van Michel François en Marcel Broodthaers en in 1997 werken van Ann Veronica Jansens. Sommige teksten werden geschreven in het Frans, omdat zijn beperkte kennis van die taal belette dat hij zich te veel bekommerde om de stijl en hem verplichtte zich enkel op het onderwerp te concentreren.

In 2007 begon hij te publiceren in het tijdschrift Hart. Hij ging meer interviews schrijven en ging zich vrijer voelen ten opzichte van de verwachtingen van de kunstenaars. 

De huidige selectie bevat teksten uit elk van deze periodes, waardoor de gretige lezer de verschillende benaderingen kan vergelijken.

Alle teksten zijn uitsluitend gebaseerd op eigen ervaringen en eigen gesprekken met de kunstenaars. Ze werden allemaal gelezen en goedgekeurd door de kunstenaars in kwestie.

Items View all

Actors View all