SOLIDARITEIT / SOLIDARITE / SOLIDARITY / SOLIDARITÄT

2017 superdemocratie senaat photo m hka 6 39

Ensemble

‘Solidare’ – dicht, hard, vast, sterk maken, en in overdrachtelijke zin ‘tot een geheel maken’ en ‘samenvoegen’ – dat is de oorsprong en het doel van de notie solidariteit. Maatschappelijk betekent het dat de leden van een groep een gemeenschappelijk belang onderschrijven, ten gunste van de groepsleden, maar soms ten koste van zichzelf. Het is een van de pijlers van onze samenleving. Maar de divergentie tussen groepsbelang en individuele autonomie is ook een spanningsveld dat in cultuuruitingen geregeld speelt. 

De Senaat is vooral een ontmoetingsplaats voor de diverse gemeenschappen van het land. Een plaats waar de uitwisseling van ervaringen op informele of formele wijze mogelijk is.


De reeks ‘!VROUWENVRAGEN?’ die Jef Geys (°1934, leeft in Balen) in 1965 uit de mond van zijn meisjesleerlingen noteerde en als kunstwerk presenteert is zowel een uiting van de gelijkheid van leraar/kunstenaar en leerling als van man en vrouw (vb. vraag ‘11. vrouwenarbeid = mannenarbeid’). De vragen aan vrouwen focussen op emancipatie versus de maatschappelijke orde.

In zijn fotografie speelt Michel François (°1956, leeft in Brussel) met tegenstellingen als intimiteit en universaliteit, evenwicht en kwetsbaarheid, veiligheid en gevaar. Met deze sculpturale foto van een bekend kinderspel met handen appelleert hij metaforisch aan de bijdrage van allen aan het sociale leven.

In hun videofilm formuleert het kunstenaarsduo Victor Alimpiev (°1973, leeft in Moskou) en Marian Zhunin (°1968, leeft in Moskou) een esthetica van conformiteit en uniformiteit. De acteurs voeren voorgeschreven bewegingen uit die refereren aan dagelijkse acties en reacties. Toch wordt de choreografische perfectie zo nu en dan onderbroken met als doel vragen op te roepen over de relatie tussen het individu en de massa.

Items View all

Actors View all