New Space Travel Basics

Toymodel space1 6

Ensemble

“Kunst gaat de wetenschap vooraf” - Panamarenko

Met de theorie van de gesloten systemen tracht Panamarenko vanaf 1968 de mogelijkheid te bewijzen om een massa uit te stoten in de ruimte, waarbij de energie die nodig is voor de voorwaartse verplaatsing gevat kan worden in een gesloten systeem. Hij verduidelijkt zijn theorie aan de hand van een muntstuk dat met een vingerknip wordt weggeschoten. Panamarenko maakt een tekening van de baan die het muntstuk aflegt, wat resulteert in een meetkundige figuur met verschillende snelheden. Door het muntstuk te vervangen door een elektron waarvan de massa, de omtrek en de snelheid bekend zijn, komt hij later tot een standaardformule voor het berekenen van de omlooptijd en de snelheidsverandering van planeten en sterren. Zijn tekeningen en berekeningen stuiten echter op heel wat weerstand van gevestigde wetenschappers. Door de vierde dimensie te betrekken, komt Panamarenko begin jaren 90 tot een ruimtetheorie die hij zijn Toymodel of Space noemt. In een kort filmpje uit 1993 zet hij zijn visie op de werking van het heelal uiteen.

Items View all

Actors View all