M HKA gaat digitaal

Met M HKA Ensembles zetten we onze eerste échte stappen in het digitale landschap. Ons doel is met behulp van nieuwe media de kunstwerken nog beter te kaderen dan we tot nu toe hebben kunnen doen.

We geven momenteel prioriteit aan smartphones en tablets, m.a.w. de in-museum-ervaring. Maar we zijn evenzeer hard aan het werk aan een veelzijdige desktop-versie. Tot het zover is vind je hier deze tussenversie.

M HKA goes digital

Embracing the possibilities of new media, M HKA is making a particular effort to share its knowledge and give art the framework it deserves.

We are currently focusing on the experience in the museum with this application for smartphones and tablets. In the future this will also lead to a versatile desktop version, which is now still in its construction phase.

Ensemble: M HKA ENSEMBLES

D'o honore all the details extended en fractures r%c3%a9compos%c3%a9es 1995 2000 photo syb'l. s.  pictures ©image: M HKA

De kerntaak van het M HKA bestaat uit “een kunsthypothese voorleggen aan het publiek” of, met andere woorden, “een visie op kunst bemiddelen”. Deze Kunsthypothese is een visie op kunst die wordt vormgegeven door het museum en voorgesteld aan de wereld. Een klassiek museum ordent het artistieke verleden tot een “groot verhaal”, een “canon”. Er ontstaat de indruk dat die canon definitief en onveranderlijk is. Een museum voor hedendaagse kunst moet echter voortdurend zijn blik op het verleden, het heden en de toekomst in vraag stellen. Het moet zijn visie over kunstenaars, publiek en samenleving uittesten. Zo kan het zijn inzichten verrijken, herzien en herformuleren. Daardoor blijft de visie van het museum op kunst leven en evolueren, en voortdurend aan kracht winnen.

Het vertrekpunt voor de kunsthypothese van het M HKA is de visie van die kunstenaars die het belangrijk acht. Dat betekent dat al wat deze kunstenaars doen, al wat zij beschouwen als onderdeel van hun kunstpraktijk, van belang is. De kunstwerken verdienen bijzondere ruimte en aandacht, maar ook hun voorbereidende studies en documenten, uitgaven, kunstenaarsboeken en ander drukwerk, teksten, blogs, websites en secundaire bronnen zijn net zo goed belangrijke uitingen van hun artistieke energie. Door het samenbrengen van de verschillende benaderingen die de visie van de kunstenaar uitmaken, ontstaan er clusters. En wanneer verwante kunstwerken, of clusters van werken, worden samengebracht, ontstaan er “ensembles”.

Daarom is het “leggen van verbindingen” een belangrijk element om de kunsthypothese vorm te geven. Al van bij de eerste input van informatie en metadata kunnen ensembles op totaal verschillende manieren worden gevormd en gestructureerd. Met elke handeling blijft het ensemble groeien. Uiteindelijk zal deze methode uitgroeien tot een nieuwe, dynamische museumpraktijk.

Verberg deze beschrijving

Media

D'o honore all the details extended en fractures r%c3%a9compos%c3%a9es 1995 2000 photo syb'l. s.  pictures

>Honoré δ'O, 'All the details extended/En fractures recomposées', 1995-2001

>Tekst 'Approaching Art through Ensembles', Bart De Baere, 2012

Ensembles

Bijl guillaume tv quiz dekor 1993 foto syb'l. s.  pictures

>GUILLAUME BIJL ENSEMBLE.

Durham 01

>JIMMIE DURHAM ENSEMBLE.

Awful

>Paul De Vree Ensemble.

Muntadas document 1 3

>ANTONI MUNTADAS ENSEMBLE.

Untitled051

>JAMES LEE BYARS ENSEMBLE.

Vercruysse jan la feinte 1982 1989

>JAN VERCRUYSSE ENSEMBLE.

Labf 05

>The Book Lovers.

Menlibayeva almagul steppen police 2010 photo the artist

>EUROPE AT LARGE.

Santhal family

>SANTHAL FAMILY.

Fudong%20yang,%20forest%20diary,%202000,%20collectie%20m%20hka,%20foto%20m%20hka

>USEFUL LIFE.

Rv photo 229

>Vrielynck Collectie.

Sekula allan dockers museum document 8

>ALLAN SEKULA.