Expedition Projects

Tahama3 39

Ensemble

"Alleen maar voor het plezier en het schoon" - Panamarenko

Panamarenko heeft radicaal intelligente en vrijheidslievende kunst gemaakt. In 1968 typte hij een tekst van drie bladzijden uit en vouwde hij gestencilde versies ervan in envelopjes die hij verdeelde tijdens een actie. De titel zegt veel. Reservaat: Eksperimenteel Centrum voor Vrije Samenleving. Ook de eerste regel is veelzeggend. “Voorstel tot het bekomen van een stuk grond, vrij van handel en industrie.” Daarvoor is om te beginnen energie nodig en die kan van wind en waterkracht komen. Natuur, moderniteit en een lichte aanpak worden in dit voorstel vervlochten. Zeppelins botsen vrolijk tegen elkaar in de lucht, de bewoners verzorgen zelf een gesloten radio- en televisieketen, groenten en fruit, exotische en inheemse dieren gaan samen met woningen in praktisch materiaal waar iedereen voor zichzelf zal zorgen. “Omdat een gezamenlijke tewerkstelling altijd konflikten teweeg brengt.” Deze zoektocht naar een vrije ruimte komt ook tot uiting in de Aeromodeller en de Scotch Gambit. Beide toestellen zijn door Panamarenko bedacht als mobiele woning om vrij mee te kunnen rondtrekken.