DIVERSITAS II

Ensemble

Beschavingen komen niet uit de lucht gevallen en zijn nooit voltooid. Ze ontstaan, groeien en vernieuwen zich continu door culturele vermenging. Het samenleven met andere culturen biedt immers ongekende mogelijkheden. Door zich te engageren voor wat men niet is en inzicht in andere tradities kunnen die deel worden van het eigen denken en leiden tot innovatie. Dit is echter een proces dat niet moeiteloos verloopt, dat veel tijd vergt en begrip vraagt over de generaties heen.

In de Senaat, assemblee van de deelstaten, komen de Belgische gemeenschappen en gewesten samen en worden ze nader tot elkaar gebracht. De Senaat belichaamt zo de federale legitimiteit.


‘De oorsprong van de natie’ noemt Michaël Van den Abeele (°1974, leeft in Brussel) deze vlag waarvan de drie kleuren grijswaarden worden, als in een zwart-witfoto van vroeger. Is die oorsprong de vlag zelf, het erin vervatte verschil, of de gelijkvormigheid die eruit voortkomt? Enkel hier kan een vlag grijs worden en toch Belgisch blijven, niet?

Emilio López-Menchero (°1960, leeft in Brussel) is architect van opleiding. Zijn werk draagt de kenmerken van zijn dubbele, Belgisch-Spaanse cultuur. Het richt zich op de figuur van de kunstenaar en de plaats die deze kan innemen in de samenleving. Met de vlag met zijn vingerafdruk drukt hij enkel zichzelf uit en ontdoet deze van alle politieke en collectieve betekenis.

In zijn Voorstel voor een nieuwe Europese vlag laat Christophe Terlinden (°1969, leeft in Brussel) de twaalf oorspronkelijke sterren versmelten tot een aaneengesloten gouden ring en weet met dit zeer eenvoudig en poëtisch, maar politiek beeld de onderlinge verbondenheid tussen de diverse landen van de Europese Unie uit te drukken.

De Medusa-figuur symboliseert de vrouw als oerkracht die resoneert met mannelijke angsten. In haar ‘geënsceneerde fotografie’ portretteert Liliane Vertessen (°1952, leeft in Heusden-Zolder) zichzelf steeds in allerlei uitdagende topoi van vrouwelijkheid, en emancipeert zich daarmee van de systeemdwang van de samenleving. In de veelvuldigheid van verschijningen krijgen Vertessens zelfportretten een gelaagdheid en van alle anekdotiek ontbloot karakter: de eigenheid wordt een verscheidenheid, de identiteit meervoudig.

In dit werk maakt Thierry Verbeke (°1970, leeft in Rijsel) twee betekenissen troebel door ze met elkaar te associëren: deze van het patchwork dat geassocieerd werd met een uitsluitend vrouwelijke creatieve praktijk, waaraan de westerse traditie lang de kunststatus heeft geweigerd, en deze van de piraterij die volgens sommige auteurs kan worden beschouwd als een van de fundamenten van de democratie.

Voor een tentoonstelling in 2007 maakte Pascale Marthine Tayou (°1967, leeft in Gent) vlaggen waar op de ene zijde de Europese Unie en op de andere zijde de Afrikaanse Unie staat afgebeeld. Hij plaatst de Afrikaanse cultuur en ervaring tegenover de Europese cultuur en westerse maatschappij en bevraagt zo de begrippen ‘nationaliteit’ en ‘identiteit’.

Items View all

Media View all

Actors View all