DE AANPAK VAN DE KUNSTGESCHIEDENIS [ADDRESSING ART HISTORY]

Kerry james marshall  black star  2011 courtesy marilyn and larry fields  chicago

Ensemble

Kerry James Marshall toont een constante bezorgdheid over de westerse, traditionele kunstgeschiedenis, waarin het zwarte onderwerp gemarginaliseerd wordt. In veel van zijn werken richt hij zich op het historische gebrek aan voorstellingen van Afro-Amerikanen in de westerse kunstgeschiedenis. Hij verwijst naar verschillende kunsthistorische stijlen en tradities en verwerkt deze in zijn eigentijdse beelden. In de ronde zaal (linkerkant van het museum) en de aanpalende zalen zijn verschillende werken te zien waarin referenties naar de westerse kunstgeschiedenis aan bod komen.

Om Kerry James Marshall hierover aan het woord te horen; klik hier

Items View all

Actors View all