Catastrophe and The Relevance of Art

Ensemble

Catastrofes en de relevantie van kunst 

Kunst overstijgt het moment en de situatie. Ze bezit haar eigen autonomie: niet in abstracte, afstandelijke zin, maar door haar vermogen om ons te verbinden met de werkelijkheid. Kunst kan het zich soms permitteren, zoals in het videowerk van Oleksiy Say, om catastrofes aan te kaarten. Maar kunst gaat ook altijd verder dan het moment waarop ze zich aanvankelijk aandienen en suggereert manieren om met ervaringen om te gaan.


Jan de Lauré (België, 1978), Marlene Dumas (Zuid-Afrika, 1953), Jan Fabre (België, 1958), Andriy Sagaidakovskiy (Oekraïne, 1957), Oksana Shachko (Oekraïne, 1987-2018), Luc Tuymans (België, 1958)

Items View all

Actors View all