BVP / PPB

Ensemble

Belgische VolksPatrij / Parti Populaire Belge / Belgische Volksparei / Belgian Peopple's Party

De BVP / PPB werd gesticht tijdens de Intercontinentaal Entrepot acties  tijdens Documentea IX in het Albanees Clubhuis "Skenderbeu", het stichtigsdocument getekend door vooral Kosovarse vluchtelingen en enkele aanwezige kunstenaars.

Items View all

Actors View all