Affiches [Posters]

Ensemble

“Ik wil altijd dat een affiche een speciale impact heeft, die veel verder gaat dan het louter informatieve. Ik gebruik de affiche om al op voorhand de droom te laten zien van waarmee ik bezig ben. Met de juiste schets of tekening of wat dan ook kunt ge de sfeer van het avontuur oproepen. Dat zegt veel meer over mijn oeuvre dan gewoon een uitnodigingskaartje met mijn naam en de datum er op...” — Panamarenko

Jaar na jaar heeft Panamarenko de kunstwereld verbaasd met spectaculaire constructies van vreemde schoonheid, tegelijk speels en indrukwekkend. Ook met zijn tekeningen, collages, wetenschappelijke uiteenzettingen en utopische pamfletten heeft hij steeds nieuwe wegen bewandeld - al dan niet kosmisch of intra-galactisch.

Die omvangrijkheid en verscheidenheid blijkt niet alleen uit de talloze monografieën en catalogi die in de loop der jaren over hem verschenen, maar ook uit de privé-verzameling van de archivaris van Panamarenko, die een indrukwekkend geheel van meer dan honderd Panamarenko-affiches heeft samengebracht. Begin 2014 werden deze en het gehele archief verworven door de Vlaamse Gemeenschap en ondergebracht in het M HKA. 

Een aantal affiches behoort inmiddels tot de iconen uit het oeuvre van de kunstenaar, maar vele anderen zijn bij het brede publiek veel minder gekend. Graag een overzicht!

Items View all

Actors View all