Eurasia

Siberia m

Ensemble

“Ik heb een project waarin ik probeer een Euraziaat te worden. Ik leef op het continent Eurazië en probeer voortdurend de scheidslijn te vinden tussen Europa en Azië.” [Lees de volledige tekst hier]

“Het is bizar dat Eurazië nooit beschouwd wordt als een continent. Waarom niet? En waarom wordt Europa beschouwd als een continent, terwijl het in feite een politieke entiteit is, met heel vreemde en behoorlijk fluctuerende grenzen. Zelfs nu, vooral nu, raakt niemand het erover eens waar Europa is, omdat het altijd alleen een politieke entiteit is geweest, en niet een geografische. En het feit dat Europa bekend staat als een continent, en het continent Eurazië niet bekend staat als een continent, betekent dat we geleerd zijn om politiek te denken, niet fysiek. Gewoon door op dit continent te wonen kan ik Euraziër zijn, maar ik kan nooit Europeaan zijn. Want om Europeaan te zijn, moet je geboren zijn in een van die natiestaten die zijn politieke geschiedenis uitmaken. Om Europeaan te zijn, moet je Frans, Italiaans, Duits of Engels zijn, maar om Euraziaat te zijn, mag je alles zijn.” [Lees de volledige tekst hier]

Het Eurasian Project Stage One van Jimmie Durham is gepubliceerd in de vorm van een boek, dat ook diende als catalogus bij de tentoonstellingen La porte de l'Europe (Les bourgeois de Calais) en La leçon d'anatomie (A Progress Report).

Items View all

Actors View all