Zhang Enli

Zhangenli %282%29

° 1965

Geboren in CN.

De schilderstijl van de Chinese kunstenaar Zhang Enli (1965) kan worden gezien als het visuele resultaat van de twee uitersten waarin zijn leven zich heeft afgespeeld: zijn adolescentie op het afgelegen platteland in Noord-China, en zijn bestaan in de hectische miljoenenstad Shanghai. Enli schildert noch de stille ongereptheid van weleer, noch de jachtige vluchtigheid van vandaag. Hij schildert het leven om zich heen in zijn meest essentiële objectiviteit: zonder commentaar, maar met een uitzonderlijke aandacht voor nuance en diepgang.

Na zijn vertrek uit het noorden wordt de kunstenaar geconfronteerd met de nieuwe werkelijkheid die hij onverstoorbaar naast zich neerlegt. In de anonimiteit van zijn schildersatelier begint hij op doek alle beelden en voorwerpen te reproduceren die hem dagelijks omringen. Het gaat hierbij niet om beelden die onmiddellijk ergens geplaatst of gelokaliseerd kunnen worden, maar om lege ruimtes, zwervende objecten of afgedankte gebruiksvoorwerpen zoals emmers, plastic tasjes en gedeukte kartonnen dozen. Het opmerkelijke in zijn oeuvre is de beheersing van het métier om de naakte werkelijkheid van deze voorwerpen weer te geven, wars van elke kritiek, ironie of andere connotatie. Hij stript de werkelijkheid tot haar banale eenvoud.

Tekst: Hans Willemse

Items View all

Events View all