Walter Swennen

Muhka lizene 270 2

° 1946

Leeft in Brussels (BE), geboren in Brussels (BE).

Walter Swennen is actief als dichter en schilder. In zijn werk treedt meermaals de wisselwerking tussen woord en beeld op de voorgrond.

Swennen is een pionier van het zogenaamde 'nieuwe schilderen' uit de jaren tachtig. Zijn geschilderde beelden geven de indruk een precieze picturale behandeling te zijn van ideeën die ook in een tekst uitgewerkt hadden kunnen worden.

De schilderijen en tekeningen van Swennen worden bevolkt door beelden uit massamedia en populaire cultuur, in het bijzonder uit stripverhalen. Dergelijke beelden zijn voor iedereen herkenbaar en identificeerbaar, maar ieder van ons reageert er emotioneel anders op en verbindt er andere connotaties mee.

Swennen confronteert ons vaak met simpele dingen uit het dagelijkse leven. Waar het in het werk van Walter Swennen om draait, is het door de toeschouwer achterwege laten van de rede ten voordele van de verbeeldingskracht.

Items View all

Events View all

Ensembles View all