Theodoros

Giannisvastardis4

° 1931

Geboren in Agrinio (GR).

Theodoros

Tijdens de periode 1952-1957 studeert hij aan de Athens School of Fine Arts onder Michalis Tombros. Van 1959 tot 1962 zet hij zijn studies verder met een staatsbeurs in Parijs, aan de Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, terwijl hij ook metaalbewerking studeert aan de Académie du Feu. Al vanaf zijn studentenjaren in Parijs houdt hij zich bezig met de relatie tussen beeldhouwkunst en de openbare ruimte. Tijdens de jaren zestig ontdekt hij de thema’s plastic vorm, organisatie, evenwicht en de schaal van plastic elementen maar ook de communicatieve aard van het kunstwerk. Vanaf de jaren zeventig ontwikkelt hij zijn persoonlijke artistieke taal met daarin specifieke plastic vormen (zoals de wapenstok – fallus) en andere expressieve middelen zoals taal, beeld, geluid, acties waarmee hij zijn kritieke opvattingen over kunst en de sociopolitieke situatie kan laten schijnen maar ook waarmee hij de kijker bij het werk kan betrekken.

Het verzamelde werk Manipulations is een belangrijk punt in zijn oeuvre en concentreert zich op het in vraag stellen van kunst door de artiest zelf, haar sociale functie en haar commercialisering, de rol van de artiest en de voorkennis van het publiek op het vlak van kunst. In 1977 inspireerde en organiseerde hij het evenement Hypothesis for a Museum of Contemporary Art, in de Desmos-gallerij, waar hij de basisthema’s van kunst aanhaalt in de context van een hedendaagse gemeenschap en hij de basisbeginselen ontdekt die kunst in Griekenland en elders in de hedendaagse samenleving bepalen. In 1980 wordt hij verkozen tot professor aan de Athens Technical University’s Department of Architecture, een functie die hij uitoefent tot 1998. Hij heeft meegeschreven aan heel wat theoretische teksten waarin hij zijn standpunten over bepaalde thema’s uiteenzet.

Hij heeft zijn werk internationaal tentoongesteld in individuele en groepstentoonstellingen  (Sao Paulo Biennale, 1963, Alexandria Biennale, 1963, Paris Biennale of Young Artists, 1965, Europalia, Brussel, 1982, Journey’s Marks – Traces of Touch, Objects, National Gallery, Athene, 1984, Theodoros , A-Logos, A-Topos, A-Chronos, Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki, 2009, Journey’s Marks – Traces of Touch, Objects, Cultural Institute of the National Bank, et al.).  

Items View all

Events View all

Ensembles View all