Сергій Братков / Sergey Bratkov

1336123694

° 1960

Geboren in Kharkiv (UA), leeft in Moscow (RU).

Sergey Bratkov (°1960) wordt geboren in Kharkov, Oekraïne, waar hij afstudeert aan de kunstacademie van Repin in 1978 en aan de Polytechnische academie in 1983. Als fotograaf sluit hij zich tijdens de jaren tachtig aan bij het kunstenaarscollectief "Litera A” en vervolgens de “Rapid Response Group”, die provocerende foto-campagnes creëert als reactie op politieke en maatschappelijke wantoestanden. Sinds 2000 woont en werkt Bratkov in Moskou.

Hij maakt fotoreeksen, video-installaties, installaties en performances. In zijn werken weerspiegelt hij de sociale realiteit van Rusland en Oekraïne, met een bijzondere focus op het leven van daklozen, armen en de verpauperde middenklasse. Hij toont de maatschappelijke armoede in het dagelijkse leven in de post-Sovjet-ruimte en transformeert die door specifieke, soms absurdistische, keuzes in zijn beeldvorming.

Zijn werk is gekend omwille van zijn brutale openhartigheid en bijtende ironie, waarbij provocatie een noodzakelijk kwaad is om het doel van verscherpte inzichten te bereiken. Met zijn zorgvuldig geënsceneerde beeldtaal problematiseert Bratkov de propaganda-slag van een continent in de overgang: gevangen tussen de verheerlijking van het Sovjetsysteem enerzijds, en de door de massamedia geïdealiseerde illusie van de vrije markt anderzijds. De serieel geconcipieerde foto’s van Bratkov zijn zo artistieke getuigenissen van maatschappelijk verzet.

Items View all

Events View all

Ensembles View all