Sarenco

1945 - 2017

Geboren in Vobarno (IT), overleden in IT.

Sarenco is het pseudoniem van de Noord-Italiaanse dichter en kunstenaar Isaia Mabellini, die in zijn veelzijdige artistieke carrière zowel galeriehouder, uitgever van kunstenaarsboeken, edities, sonore poëzie en catalogi, als agitator, animator en tentoonstellingsmaker geweest is.

In 1969 sticht hij Amodulo, een uitgeverij voor concrete kunst en visuele poëzie, en een gelijknamig tijdschrift waarin hij zijn militante poëzieopvattingen publiceert. Sarenco geldt als een van de meest significante exponenten van de anti-institutionele ondergrondcultuur in Italië. Samen met dichter Paul De Vree richt hij in 1971 het zeer polemische kunstenaarstijdschrift Lotta poetica op, als antipode van Giancarlo Politi’s Flash Art. Het tijdschrift groeit uit tot de internationale nucleus en voorvechter van een sociaalkritische en geëngageerde visuele poëzie: de poesia visiva, en verschijnt tot 1987.

Sarenco wil met woord en beeld en via allerhande associaties de toeschouwer aanspreken en met vaak aanstootgevende commentaren de codering van de politieke en culturele arena demystifiëren.

Items View all

Events View all

Ensembles View all