Marlene Dumas

Zwirner dumas ar

° 1953

Leeft in Amsterdam (NL), geboren in Cape Town (ZA).

'I am an artist who uses secondhand images and firsthand emotions'. - Marlene Dumas, 1989

Marlene Dumas groeide op onder het apartheidsregime in Zuid-Afrika, wat een belangrijke stempel op haar kritisch denken heeft gedrukt. Zij begon met schilderen aan de academie van Kaapstad en haar figuratieve, donkere en zorgelijke werken uit die tijd zijn doortrokken van een broeierige onrust. De censuur weegt echter zwaar en in 1976 verhuist zij naar Amsterdam, waar zij nog altijd woont. In die periode maakt zij vooral werken op papier, grote tekeningen in potlood, inkt of krijt, meestal voorzien van teksten, soms van knipsels uit kranten en tijdschriften. Het papier is beplakt, gescheurd, gevlekt en bekrast. Dumas laat gebeurtenissen uit haar eigen leven samenkomen met verhalen en beelden uit films en boeken, maar altijd blijft de mogelijkheid tot interpretatie door de toeschouwer. De rol van de vrouw is een belangrijk uitgangspunt in haar werk, van het vrouwelijk naakt dat haar betekenis is kwijtgeraakt tot de naakte vrouw die haar zinnen verliest. Ze schildert veel portretten in zachte kleuren maar met keiharde waarheden. Portretten van kinderen, geen lachende, bolle gezichtjes, maar een ouwelijk kind met harde blik dat al op de hoogte is van zijn verdere leven; gezichten van geesteszieken en vrouwelijke idolen bevolken haar doeken. Dumas zoekt de specifieke persoon in plaats van het algemene, een tijdsgebonden mens in plaats van een symbool. Haar schilderijen hebben de eigenschappen van het fotografische bronnenmateriaal zoals frontaliteit, verlies aan detail, overbelichting, gebrek aan scherpte in de diepte en vertekeningen in proporties.

Items View all

Events View all

Ensembles View all