LIESBETH DOMS

12198090531909861341man silhouettesvgmed

° 1989

Geboren in Belgium, leeft in Antwerp (Belgium).

De artistieke praktijk van Liesbeth Doms richt zich op de invraagstelling van de manier waarop het kunstsysteem de biografie van kunstenaars in relatie tot hun kunstwerken construeert en accentueert. Onderwerpen als persoonlijkheid, biografie en artistieke genealogie beschouwt Doms als zinloze lasten die ze op speelse en humoristische wijze omzet in conceptueel bruikbare elementen. De biografieën lijken zich vooral te richten op ‘jonge’ en ‘niet-westerse’ kunstenaars, vanuit een verlangen om ze als individu, zowel sociaal-cultureel als binnen een kunsthistorische lijn, te situeren. Doms construeert verschillende middelen en situaties die de presentatie van tijdelijke biografieën mogelijk maken: geschiedenissen waarachter men zich kan verbergen die tegelijkertijd geloofwaardige en zelfs verleidelijke alternatieven bieden, maar ook grenzen aan het absurde. (NH)

Items View all

Events View all