Kayfa ta and Haytham El-Wardany

Logo1

° 2013

Kayfa ta is een Arabische non-profit-uitgeverij, opgericht door Maha Maamoun en Ala Younis. Door de vorm van de populaire how-to (hoe te) handleidingen (hoe = kayfa; te = ta) over te nemen, speelt hun project in op een aantal gepercipieerde behoeften van vandaag; dat kan gaan over competenties, gedachten, gevoelens, emoties, hulpmiddelen of nog iets anders. Deze handleidingen leveren geen louter technische informatie, ze situeren zich ergens tussen het triviale en het speculatieve, het educatieve en het intuïtieve, het feitelijke en het fictieve.

Items View all

Events View all