Javier Téllez

Javiertellez %282%29

° 1969

Geboren in Valencia (ES), leeft in Berlin (DE), leeft in New York (US).

Javier Téllez (1969) thematiseert het politiek-economische verval van zijn geboorteland Venezuela aan de hand van een video-installatie waarin de Leeuw van Caracas – het symbool van de hoofdstad – centraal staat. Zijn documentaire benadering hiervan wordt gekenmerkt door een grote theatraliteit, en zet die in om op een onuitgesproken manier de maatschappelijke gevolgen in beeld te brengen van de politieke corruptie en aanhoudende klassenstrijd die het land teisteren.

Tekst: Hans Willemse

Items View all

Events View all

Ensembles View all

Media View all