Jan Fabre

Gob muhka fabre 229

° 1958

Werkt in Antwerp (BE), leeft in Antwerp (BE), geboren in Antwerp (BE).

Als operamaker, theaterregisseur, choreograaf, scenograaf, schilder, tekenaar, beeldhouwer en filmproducer is Jan Fabre van verschillende artistieke markten thuis. Hij werkt bovendien onophoudelijk grensoverschrijvend vanuit ideeën, symbolen en concepten in plaats van de verschillende kunstvormen duidelijk af te bakenen. Al vanaf zijn schooltijd aan het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in zijn thuishaven Antwerpen is Fabre actief als multidisciplinair kunstenaar. Zijn eerste stap naar het grote publiek toe gebeurde in de vorm van performances, waarvan er tot en met 1981 verschillende zouden volgen. Het was ook tijdens een performance dat zijn alom gekende bic-kunst werd geïntroduceerd: hij liet zich drie dagen opsluiten en bedekte in die tijd bijna alles in de ruimte met bic-blauw. Het bekendste voorbeeld van bic-kunst is het kasteeltje in het park Tivoli in Mechelen dat in 1990 volledig blauw kleurde onder de balpennensignatuur van deze kunstenaar. Dit typische blauw verwijst voor Fabre naar het moment tussen nacht en dag, tussen dood en leven, naar het tijdstip waarop de nachtdieren hun slaap aanvatten en de dagdieren ontwaken: het ‘uur blauw’. Dit blauwe uur is de verbinding tussen de balpen en de wereld van de dieren en in het bijzonder die van de insecten, een ander steeds weerkerend gegeven in het werk van Fabre. De fascinatie voor deze transformerende wezens is van in het begin in Fabres oeuvre aanwezig, van toen hij eind jaren zeventig enkele publicaties van de befaamde Franse entomoloog en naamgenoot Jean Henri Fabre (1823-1915) onder handen nam en integreerde in zijn eigen beeldend werk. In de jaren zeventig assembleerde Fabre daarnaast ook insecten en gebruiksvoorwerpen tot eigenaardige wezens. In de jaren tachtig zien we dierlijke acties in het theater en in de jaren negentig treedt de scarabee op de voorgrond. Dit schitterend groene insect dient als tweede huid voor onder meer jurken, wereldbollen en in 2003 zelfs om een plafond van het Koninklijk Paleis in Brussel te bekleden onder de titel Heaven of Delight. Niet alleen zijn insecten hebben de laatste jaren stof doen opwaaien, ook zijn bijdrage aan tentoonstellingsprojecten als Over the Edges (2000) in Gent en 2003 Beaufort aan zee zijn niet onbesproken gebleven. Zijn goudkleurige schildpad Searching for Utopia, die nog steeds op het strand van Nieuwpoort prijkt, en de zuilen van ham in Gent hebben hem bij het eigen grote publiek bekend gemaakt. Het mag dan ook niet verbazen dat Jan Fabre één van die Belgische hedendaagse kunstenaars is met een internationale uitstraling.

Meer.

Items View all

Events View all

Ensembles View all