Jan Cox

Cox 1962 boston2

1919 - 1980

Overleden in Antwerp (BE), geboren in Den Haag (NL).

Het werk van Jan Cox, een van de oprichters van de groep Jeune Peinture Belge, wordt gekenmerkt door de zorgvuldige compositie, de magische, surreële sfeer en het persoonlijk kleurenpalet. De keuze voor klassieke thema’s onderscheidt Cox van zijn tijdgenoten. Via motieven uit de mythologie uit de kunstenaar zijn persoonlijke emoties en wil hij de toeschouwer laten nadenken over de kwetsbaarheid en de verborgen drijfveren van mensen enerzijds, en het geweld en de wreedheid in de wereld anderzijds.

Items View all

Events View all

Ensembles View all

Media View all