Iman Issa

Iman issa   33 stories about reasonable characters in familiar places

° 1979

Geboren in Cairo (Egypt), leeft in New York (United States), leeft in Cairo (Egypt).

De artistieke praktijk van Iman Issa richt zich op het selecteren van persoonlijke ervaringen vanuit een ruimere collectieve context. In haar narratief gerichte werken isoleert ze verhalen uit de specificiteit van hun context, en stelt ze open om te worden benaderd vanuit het associatieve vermogen van de kijker. Doorheen een combinatie van beeldhouwkunst, fotografie, tekst, geluid en video, wil Issa het subjectieve op de voorgrond brengen, en dompelt daarom de plaatsen, gebeurtenissen en personages die ze in beeld brengt bewust onder in anonimiteit, waardoor de kijker iets persoonlijks aan deze dingen, die lijken alsof ze van elders komen, kan toevoegen. De componenten van haar installaties zijn karakteristiek zowel abstract als vertrouwd – een esthetisch facet dat een soort democratisch potentieel voor de productie van nieuwe verhalen inhoudt.

  

MATERIAL

2009–2012

Material is een reeks van tien displays die elk een onderzoek naar een alternatieve vorm voor een door de kunstenaar gekend bestaand publiek monument presenteren. Elke display combineert een beknopte beschrijving van één zin van het oorspronkelijke monument, samen met een model van de nieuwe voorgestelde vorm. In tegenstelling tot de bondige beschrijvingen die ook fungeren als de titels van elke display, zijn de modellen eerder abstract, een speelse reflectie van de traditionele vormen van identificatie en veranderende symboliek die openbare monumenten tot op heden hebben getypeerd. Kenmerkend voor Issa’s kunstwerken, is het feit dat haar voorstellen voor specifieke plaatsen of mensen bedoeld zijn, waardoor een open interpretatie door de kijker mogelijk wordt.

 

THIRTY-THREE STORIES ABOUT REASONABLE CHARACTERS IN FAMILIAR PLACES

2011

De veelzijdige installatie Thirty-Three Stories about Reasonable Characters in Familiar Places functioneert als een boek in drie dimensies. Het is een installatie in drie delen – het eerste deel omvat een boek met verhalen, het tweede een reeks van verschillende objecten en video’s die fungeren als de epiloog van het boek, en het derde is een index op een tekstpaneel. De installatie presenteert een reeks fragmenten van ervaringen, personen, emoties en locaties, maar zonder aanwijzingen die de identificatie van ook maar enige vorm van specificiteit mogelijk maken. Het is een voorstel dat een meer complex begrip van het concept ‘plaats’ voorstelt, een die is gebaseerd op de relatie die wij ermee aangaan, waarbij aspecten als het toevallige, het poëtische en het persoonlijke een belangrijke plaats innemen. (NH)

Artist Website

Items View all

Events View all

Media View all