Gu Dexin

Gudexin

° 1962

Leeft in Beijing (), geboren in Beijing ().

Gu Dexin is één van de belangrijkste hedendaagse Chinese kunstenaars. Hij behoort tot de eerste generatie Chinese avant-gardekunstenaars, die sinds de tweede helft van de jaren tachtig actief zijn. Hij was ook één van de eerste Chinese kunstenaars die in het Westen tentoonstelde (op ‘Les Magiciens de la Terre’, Centre Pompidou, Parijs, 1989) en hij geniet momenteel mondiale bekendheid en erkenning. Het oeuvre van Dexin wordt gekenmerkt door schijnbare tegenstrijdigheden. Zo laat hij thema's als zinnelijkheid enerzijds en verval anderzijds geregeld terugkomen in zijn werken. Een ander opvallend contrast is dat een deel van zijn oeuvre lichter lijkt qua inhoud en een ander deel veel zwaarder, agressiever en gewelddadiger. Vooral in het ‘zwaardere’ werk komt de zwarte humor van de kunstenaar tot uiting.

Items View all

Ensembles View all