Florent Bex

Flor

° 1937

Geboren in Antwerp (Belgium), leeft in Antwerp (Belgium).

Licentiaat kunstgeschiedenis en archeologie (RUG, 1963).

In 1964 was hij wetenschappelijk medewerker bij het Belgisch Centrum voor Archeologische Opgravingen in Midden en Zuid Italië (opgraving van de Romeinse stad Herdonia); van 1966 tot 1972 wetenschappelijk medewerker bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, dienst fotografisch en iconografisch archief; belangrijkste opdracht: inventaris en klassering van het nationaal archeologisch- en kunstpatrimonium, in het bijzonder van de kerken; van 1970-1972 gedetacheerd als wetenschappelijk medewerker bij het Internationaal Cultureel Centrum (ICC) te Antwerpen. Belangrijkste opdracht: organisatie van tentoonstellingen en andere manifestaties en de redactie van de catalogi en publicaties; van 1972 tot 1981 directeur van het Internationaal Cultureel Centrum (ICC), Antwerpen. Algemene leiding van de instelling en programmatie; van 1983 tot 1985 stichter en afgevaardigde-beheerder van het tijdschrift voor hedendaagse kunst Artefactum (tijdschrift publiceerde 53 nummers in 13 jaar); van 1985 tot 2002 directeur van het Museum van Hedendaagse Kunst (MUHKA), Antwerpen; ere-directeur vanaf 2002. Vanaf 2002 Afgevaardigde-Beheerder van de bvba Bex Art Consult. Van 2008 t/m 2009 Art Consultant voor Aon Belgium NV.

Hij organiseerde meer dan 600 tentoonstellingen van hedendaagse kunst in België en in het buitenland en verzorgde de redactie van de hierbij horende catalogi. Publiceerde verscheidene boeken en monografieën en talrijke artikels in tijdschriften en catalogi.

Doceerde Geschiedenis van de Grieks-Romeinse kunst, Hedendaagse kunst en Kunstfilosofie aan het Kunsthistorisch Instituut Antwerpen. Doceerde Kunstfilosofie en Psychologie van de omgeving aan het Nationaal Hoger Instituut voor Architectuur en Urbanisme Antwerpen. Doceerde Kunstfilosofie aan de Plantijn Hogeschool Antwerpen. Gastdocent aan de University William Patterson, New Jersey (New York); aan het International Center for Advanced Studies in Art, New York University en aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten Antwerpen/Gent.

Ere-Voorzitter Belgische Vereniging van Kunstcritici – Association Belge des Critiques d’Art. Bestuurslid Jeune Peinture Belge asbl/Jonge Belgische Schilderkunst vzw Voorzitter van de Kunstcommissie van het Vlaams Parlement. Voorzitter van de Commissie Beeldende Kunst van de Provincie Vlaams-Brabant.

Items View all

Events View all

Ensembles View all

Media View all