Aslan Ġoisum

° 1991

Geboren in Grozny,Chechnya (RU), leeft in Grozny, Chechnya (RU).

Aslan Gaisumov (°1991) studeert in 2012 af aan het Institute of Contemporary Art (ICA) in Moskou. Vanaf 2016 studeert hij aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) in Gent. 

In reactie op het historisch lot van zijn natie (niet het minst de twee Tsjetsjeense oorlogen van 1994-2009), ontwikkelt Gaisumov een oeuvre dat zich baseert op het persoonlijk en collectief geheugen, maar dit ook weet te transformeren en te overstijgen. Zijn werken balanceren tussen visuele directheid en sociaal commentaar. Zijn werken bevinden zich op de grens tussen visuele directheid en sociaal commentaar, tussen het tijdelijke en het monumentale. Meestal bevatten de video’s en installaties gevonden voorwerpen en objecten die hij doelbewust maakt. Soms toont Gaisumov ook foto's en werken op papier.

Aslan Gaisumov is trouw aan de cultuur waarin hij werd geboren, maar ook bereid en in staat om zijn eigen standpunt ertegen te formuleren. Hij gaat grote en moeilijke onderwerpen zoals geschiedenis, cultuur en identiteit niet uit de weg, maar laat evenmin toe dat ze zijn kritische ingesteldheid en zoektocht naar het esthetisch overtuigende overschaduwen.

Items View all

Events View all

Ensembles View all