Anne Daems

Ds7 4896

° 1966

Geboren in Lier (BE), leeft in Brussels (BE), werkt in Brussels (BE).

Anne Daems (°1966) studeert fotografie aan het Sint-Lukas Instituut in Brussel. Nadien volgt ze een opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam. Met haar fotografisch werk richt ze de focus op de verborgen gelaagdheid van het dagelijks leven.

Ze maakt stedelijk snapshots van het straatleven: jongeren op trottoirs, in de metro, onder steigers, in het verkeer of verborgen achter de spiegeling van een etalage. Het zijn ogenschijnlijk banale beelden, die bij nader inzien zeer delicaat zijn omdat ze niet alleen vragen doen rijzen over voyeurisme, schoonheid of individualiteit, maar vooral over de manier waarop we anonieme en onbekenden personen opmerken – of niet – en vervolgens classificeren. Elk beeld is een zorgvuldige compositie waar telkens een verrassing in verscholen zit. Een onopvallende aanwezigheid die het beeld – de eerste indruk – telkens een nieuwe wending geeft. Niets is wat het lijkt omdat er steeds een ander element, een andere waarheid achter verscholen ligt.

Anne Daems lijkt altijd op zoek naar wat meestal verborgen blijft. In ogenschijnlijk lege beelden, en zonder op zoek te gaan naar drama of spektakel, brengt ze een generatie, een stad of een hele tijdsgeest tot leven. Haar foto’s tonen hoe het alledaagse verweven is met het sublieme, wat een grote empathische nieuwsgierigheid verraadt.   

Items View all

Events View all

Ensembles View all