A. R. Penck

Ar penck

° 1939

Geboren in DE.

A. R. Penck (pseudoniem van Ralf Winkler) wordt sterk beïnvloed door de setting waarin hij opgroeit en als kunstenaar aan de slag gaat. Als inwoner van Oost-Duitsland (hij woont tot 1980 in Dresden en verhuist nadien naar het Westen) heeft Penck aandacht voor maatschappelijke structuren en de relaties die daarbinnen plaatsvinden.

Door onhanteerbare abstracties terug te brengen tot concrete meerduidige tekens probeert Penck het demonische, dat voor hem terug te vinden is in een overgeorganiseerde maatschappij, te objectiveren en een persoonlijke vrijheid te scheppen.

Om tot deze tekens te komen onderzoekt Penck grafische elementen uit verschillende tijdperken op hun expressieve kwaliteiten, beginnend bij de holenschilderkunst en Afrikaanse kunst tot aan hedendaagse, wiskundige en technische symbolen toe.

Items View all

Events View all

Ensembles View all